7η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μετσόβου, Tρίτη 07/03/2023, 12 το μεσημέρι | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2023-03-07, 11:45-13:45