ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙ Α ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2023-03-02, 19:15-21:30