6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2023-03-02, 16:45-22:00