Ζωντανή μετάδοση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Νικολάου. Τετάρτη 25-01-2023 και ώρα 18:00. | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2023-01-25, 17:15-3:00