1Η & 2H/23-1-2023 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π.Κ.Μ. | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2023-01-23, 10:30-17:00