Προφορικής δοκιμασίας της διατριβής της κας Γεωργίας Μουντουράκη,με θέμα «Μεταξύ άστεως και λιμένος. Πολεοδομική και ιστορική εξέλιξη της αττικής υπαίθρου ανάμεσα στην Αθήνα και τον Πειραιά». | ePresence

Τηλεδιάσκεψη
2023-02-07, 10:00-11:30