ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2023-01-18, 17:00-23:45