23η τακτική & 24η ειδική συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2022-12-19, 14:45-22:30