15η (συνεχιζόμενη) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Δημητρίου | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2022-11-30, 20:00-2:00