ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.ΤΕΤΑΡΤΗ 30/11/2022 ΩΡΑ 18:00 | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2022-11-30, 17:30-3:00