16η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μετσόβου, Τετάρτη 30/11/2022, 5μμ (17:00) | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2022-11-30, 16:45-22:30