32η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μετσόβου, Παρασκευή 02/12/2022, 12:00 το μεσημέρι | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2022-12-02, 11:45-13:45