25η/29-11-2022 Τακτική Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας (Αρ.Πρωτ. Πρόσκλησης 456619/23-11-2022). | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2022-11-29, 18:00-6:00