15η/2022 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Δημητρίου | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2022-11-29, 20:00-1:00