Δημόσια παρουσίαση, υποστήριξη και κρίση της διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα κ. Κωνσταντίνου Τσάμη | ePresence

Τηλεδιάσκεψη
2022-11-29, 13:15-21:15