ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2022-12-01, 17:30-1:00