15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΩΡΑ 09.30 | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2022-11-25, 9:00-13:00