Συνεδρίαση Οικ. Επιτροπής Δ. Σαρωνικού (34η, Τρίτη 22.11.2022, ώρα 10:00 | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2022-11-22, 10:00-13:30