22η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΩΡΑ 15.30 | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2022-11-18, 15:00-23:00