31η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μετσόβου, Παρασκευή 18/11/2022, 12:00 (μεσημέρι) | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2022-11-18, 11:45-13:45