20η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας 17.11.2022 ώρα 18:30 (δια ζώσης & μέσω τηλεδιάσκεψης) | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2022-11-17, 18:00-22:00