Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα " Προσωπικός Ιατρός - η μεταρρύθμιση που έγινε πράξη" | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2022-11-24, 16:45-19:45