18η ΕΙΔΙΚΗ & 19η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2022-11-15, 16:15-23:00