Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Β.Αιγαίου 16-11-2022 | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2022-11-16, 16:45-22:00