22η/15-11-2022 Τακτική Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας. | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2022-11-15, 18:00-0:00