16Η & 17/14-11-2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π.Κ.Μ. | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2022-11-14, 12:00-17:00