47η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ - ΠΕΜΠΤΗ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΩΡΑ 11.30 | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2022-11-10, 11:00-18:45