ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 10/11/2022 | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2022-11-10, 17:30-21:30