Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δ. Έδεσσας 17.11.2022 ώρα 18:00 (δια ζώσης & μέσω τηλεδιάσκεψης) | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2022-11-17, 17:30-21:30