14η/2022 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Δημητρίου (Έκτακτη) | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2022-11-09, 20:00-23:45