14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ- ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΩΡΑ 10.30 | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2022-11-07, 10:00-14:00