16η & 17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2022 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ - ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2022-11-08, 15:30-22:00