ΠΔΜ - ΤΕΕΤ: Πρόσκληση στη δημόσια δοκιμασία της υποψήφιας διδάκτορος κας Ασπασίας Βουδούρη | ePresence

Τηλεδιάσκεψη
2022-11-18, 11:45-16:00