Προφορική υποστήριξη και κρίση της διατριβής του κ. Αδριανού Ψύχα με θέμα: "Η Υστερομινωική ΙΙΙ κατοίκηση στη βορειοανατολική Κρήτη κατά τη Μετανακτορική περίοδο: οι ενδείξεις από τους Λόφους Ι και ΙΙ του Πετρά Σητείας" | ePresence

Τηλεδιάσκεψη
2022-12-01, 10:00-13:00