ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΩΡΑ 15.30 | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2022-11-04, 15:00-23:00