Ζωντανή μετάδοση της Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 02-11-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2022-11-02, 17:30-3:00