21η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΩΡΑ 15.30 | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2022-11-02, 15:00-23:00