Μεικτή συνεδρίαση Δ.Σ. Δήμου Κασσάνδρας | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2022-11-02, 18:15-22:00