46η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ - ΤΡΙΤΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΩΡΑ 11.30 | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2022-11-01, 11:00-18:45