64ο ΔΣ ΠΙΣ - ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ - ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2022-11-02, 15:45-21:30