Συγκρότηση της ΠΟΔΕ στο πλαίσιο του συντονισμου και της υποστηριξης του έργου της μεταφοράς μαθητών σε περιφερειακό επίπεδο. | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2022-11-02, 12:00-14:00