Πρόσκληση Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης και Εκλεκτορικού Σώματος για την μονιμοποίηση του Επίκουρου Καθηγητή Νικολάου Θεμελή | ePresence

Τηλεδιάσκεψη
2022-11-02, 11:00-19:00