1η τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2022-11-04, 14:30-18:15