ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤ1-08-ΕΥΡ_ΞΥΛ-22, ΠΙΝ. 0358 ΩΡΑ 17.00, ΠΙΝ.0359 ΩΡΑ 18.00, ΠΙΝ. 0360 ΩΡΑ 19.00, ΠΙΝ.0342 ΩΡΑ 20.00 | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2022-11-07, 17:00-21:00