ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤ1-08-ΕΥΡ_ΞΥΛ-22, ΠΙΝ. 0354 ΩΡΑ 17.00, ΠΙΝ.0355 ΩΡΑ 18.00,ΠΙΝ.0356 ΩΡΑ 19.00, ΠΙΝ.0357 ΩΡΑ 20.00 | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2022-11-04, 17:00-21:00