ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤ1-08-ΕΥΡ_ΞΥΛ-22 ΠΙΝ.0350 ΩΡΑ 17.00, ΠΙΝ.0351 ΩΡΑ 18.00, ΠΙΝ.0352 ΩΡΑ 19.00, ΠΙΝ.0353 ΩΡΑ 20.00, | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2022-11-02, 17:00-21:00