Συνεδρίαση Οικ. Επιτροπής Δ. Σαρωνικού (28η) Πέμπτη 29.9.2022 - 12:00 - ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2022-09-29, 12:00-14:00