ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ. ΤΕΤΑΡΤΗ 21/09/2022 ΩΡΑ 18:00 | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2022-09-21, 17:30-3:00