24η Ειδική & 25η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2022 | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2022-08-08, 19:45-6:00