12η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μετσόβου, Δευτέρα 08/08/2022, 6μμ (18:00) | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2022-08-08, 17:45-20:45